English
Начало Сценарий С участието на Билети С подкрепата на Участници За реклама Презентации Контакти
Цветан Ангелов
Цветан Ангелов е супервайзор „Обучение и развитие“, Член на глобалния екип за развитие на таланти в „Сенсата Технолоджис България ЕООД“,  една от най-динамично развиващите се компании на българския пазар в последните години. В тези си роли Цветан отговаря за развитието на служителите и в трите локации на компанията в България – София, Ботевград и Пловдив., както и за проекти и дейности, свързани с удовлетвореността на служителите и организационната култура в организацията. Цветан има 7 години опит като експерт в сферата на развитието на човешките ресурси, като паралелно с това е и треньор за развитие на меки умения, завършил е Стопанска Академия „Д. А. Ценов“, гр. Свищов.


©2021 bapm.bg. Всички права запазени.