English
Начало Сценарий С участието на Билети С подкрепата на Участници За реклама Презентации Контакти
Ясен Димитров
Ясен Димитров е основател и управител на консултантската компания HR Support Ltd. Той е психолог по образование, с последващи специализации в областта на HR, коучинг, бизнес медиация, развитие на лидерството и управление на промяната.
Притежава диплома за Certified Business Coach (ICF Standards).
Ясен Димитров има повече от 16 години професионален опит в различни области, свързани с развитие на човешките ресурси, стратегически HR, управление на HR процеси, програми за развитие на мениджърски екипи и др. Своеобразният акцент в треньорската му практика може да бъде представен най-подходящо от концепцията за емоционална интелигентност,  подходите, които се свързват с нея и са насочени към себепознание и мета научаване. Друга сфера на засилена активност в практиката на Ясен Димитров са поведенческите въздействия,  свързани със съвременната теория за Nudging.  В рамките на тази концепция HR Support Ltd, в тясно сътрудничество с колеги от Warwick University (London), е първата компания в България, която успешно провежда такъв тип поведенчески интервенции в корпоративна среда.
Ясен Димитров  е автор на редица публикации в български и чуждестранни специализирани издания.
o    Преподавател по Организационно поведение и Основи на бизнес психология във ВУЗФ.
o    Основател на група за професионален съпорт и коучинг интервизия.
o    Съорганизатор в популярния формат HR Café.


©2021 bapm.bg. Всички права запазени.