English
Начало Сценарий С участието на Билети С подкрепата на Участници За реклама Презентации Контакти
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев има 13 години опит като треньор в създаването и провеждането на програми за развитие на меки умения и консултант в програми за организационно развитие. В последните пет години фокусът на работата му е провеждане на тренинги за развитие на лидерски и мениджърски умения и програми за организационно развитие: повишаване на организационната ефективност, стратегическо планиране,  диагностика и управление на организационната култура. Като външен консултант е работил за над 70 средни и големи предприятия в България, Албания и Румъния.
Ивайло е магистър „Трудова и организационна психология“, притежава сертификат за водещ на груповодинамичен тренинг от Център за развитие „Топ Консулт“, Certificate in Training Practice от CIPD, лицензиант за България на Management Systems®.
©2021 bapm.bg. Всички права запазени.