English
Начало Сценарий С участието на Билети С подкрепата на Участници За реклама Презентации Контакти
Димо Кирилов
Димо Кирилов е директор Производство в Аурубис България. През 2001 г. се дипломира като магистър по специалност "Металургия" от Химико-технологичния и металургичен университет в гр. София. За последните 15 години е преминал през няколко различни позиции в компанията, позната първоначално под името Юмикор, Кумерио и по настоящем Аурубис. Кариерата си започва  през 2001 г. като инженер-металург към направление "Технологии и производство", където отговаря за проекти, свързани  главно с оптимизация на процесите на производство. По-късно преминава последователно през позиции в различни сектори на производство „Металургия”. В периода 2009-2010 г. е ръководител на направление "Иновации и технологии", където ангажиментите му са свързани с управление на лаборатория, опробване и окачествяване, както и развойна дейност. През 2009 г. става част от висшия управленски екип на компанията като заместник-директор "Производство" на Аурубис България. От 1 януари 2012 г. поема позицията директор „Производство” с пряка отговорност за над 350 служители във всички основни производствени единици на компанията - металургично производство, рафинерия за катодна мед, производство сярна киселина и обогатителна фабрика.


©2021 bapm.bg. Всички права запазени.