English
Начало Сценарий С участието на Билети С подкрепата на Участници За реклама Презентации Контакти
Анна Димитрова
Анна Димитрова работи в пресечната точка на бизнеса и социалното въздействие вече над 10 години като ръководи и консултира амбициозни проекти във Франция, Англия и Египет. Анна прилага методите на участието в работата си както с големи компании (PwC Египет) и международни организации (GIZ, Европейска комисия), така и със стартиращи предприемачи и общности. От 2013 г. работи с водещи инкубатори за социални предприемачи в Лондон и Кайро по изграждането на по-добри процеси и услуги. Директно подкрепя и общо над 20 стартиращи социални предприемачи в стратегическото им развитие. Анна е практик в мрежата на Аrt of Hosting от 2012 г. и активно допринася за въвеждането на практиката в България. Анна има бакалавърска степен по политология от Софийски университет “Св. Климент Охридски” и магистърска степен по социална икономика и предприемачество от Université Lumière Lyon 2.


©2021 bapm.bg. Всички права запазени.